INVITAȚIE LA DEZBATERE PUBLICĂ

SC MULTIPACK SRL, cu sediu ȋn localitatea Păntăşeşti, nr. 41, com. Drăgăneşti, jud. Bihor, vă invită să consultaţi şi să participaţi on line, la desfăşurarea dezbaterii publice a solicitării autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea prevăzută ȋn Anexa I Legea 278/2013 privind emisiile industriale cu modificările şi completările ulterioare:

Anexa I. 6.7 – Tratarea suprafeţelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizȃnd solvenţi organici, ȋn special pentru amprentare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curăţare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe oră sau mai mare de 200 de tone pe an.

Anexa 7 cuprinzȃnd ” Dispoziţii tehnice referitoare la instalaţiile şi la activităţile care atilizează solvenţi organici – Partea a – 2 a – Valori prag de consum şi valori limită de emisie: 3.c. Alt tip rotogravură, flexografie, tipărire serigrafică ȋn rotativă, unităţi de laminare sau glazurare (>15 t), tipărire serigrafică ȋn rotativă pe textile şi carton (>30 t)” , judeţul Bihor, documentaţia de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu se poate consulta pe site-ul APM Bihor, site-ul titularului şi site-ul Primăriei Drăgăneşti.

Propunerile justificate ale publicului privind solicitarea de autorizare integrată se pot transmite zilnic, pȃnă la data de 15 mai (o zi ȋnainte de data desfăşurării dezbaterii se va lua ȋn calcul data afişării pe situl titularului, a Primăriei Drăgăneşti şi publicării ȋn mass media), la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, telefon: 0259-444590, fax: 0259-406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro.